Ars longa vita brevis – umetnost je duga, život kratak

„Rim je grad odjeka, grad iluzije i  grad čeznje.” (Đoto Di Bondoni) Fotografije: Jefimija Aksentijević