Mutum est pictura poema – Slika je nema pesma (Tara Karamatijević)

„Srećom, umetnost se začinje i daleko od lepote. Ona je žudnja za stvaranjem harmonije u haotičnom svetu u kome nam svakodnevno preti prosečnost i ružnoća.”(Momo Kapor) Tara Karamatijević