Impresije (Jelena Živanović)

Ono što umetnost nudi je prostor u kome duh može da diše. ( Džon Apdajk) Posvećeno Vuku Jelena Živanović