Оглед о култури

Култура: како објаснити појам културе? Сам појам је вишеслојан и вишезначан, мада је присутан у свакодневном животу и изучавају га многе науке као што су антропологија, етнологија, екологија, социологија… Појам културе се врло често (данас скоро стално) доводи у везу са појмом цивилизације, јер оба појма (цивилизација и култура) чине суштину појма национални идентитет. Творац културног национализма Јохан … Настави са читањем Оглед о култури