I Зачеци филма – од браће Лимијер до Портера (Joвана Костов)

У (пра)давним временима човекова потреба за имитирањем, игром и забавом резултовала је стварањем цртежа на зидинама пећина као одраз првобитне тежње да се репродукује покрет и визуелно представи стварност. Пећински човек приказивао је животиње са више пари ногу, а слике у Алтамири и Сахари нам то и доказују, постављајући вечиту основу и темељ уз помоћ … Настави са читањем I Зачеци филма – од браће Лимијер до Портера (Joвана Костов)