Gradovi u objektivu

Beograd nije u Beogradu, jer Beograd u stvari nije grad, on je metafora, način života, ugao gledanja na stvari.Momo Kapor Remember that happiness is a way of travel, not a destination.Roy Goodman Autor fotografija: Milica Jočić